O nás

skipmenu
Obrazok
 
44.jpg
 
46.jpg
Nachádzate sa : 

tomenu

 Spoločnosť EUROBET s.r.o. vznikla v roku 1995 ako spločnosť zameraná na výrobu betónových a železobetónových prefabrikátov.

Jej cieľom a poslaním je poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákaznika. Spoločnosť EUROBET s.r.o. si chce ako úspešná a nezávislá firma získať pevné miesto na trhu a dosahovať trvalý rast hodnoty firmy.

Spoločnosť EUROBET s.r.o. vyrába tento sortiment betónových a železobetónových prefabrikovaných dielcov:    

  •      betónové rúry
  •      skruže a prechodové skruže
  •      uličné vpuste
  •      šachtové dná
  •      vodomerné šachty a žumpy
  •      betónové debniace tvarovky
  •      a ďaľšie atypické výrobky podľa požiadaviek zákaznikov


 V roku 2006 spoločnosť EUROBET s.r.o. získala certifikát č.60/84.06,ktorý potvrdzuje,že je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001:2001.
Pracovníci spoločnosti sú si vedomí,že ustálenú vysokú kvalitu dosiahnú len v tedy,keď si ju osvoja všetci zamestnanci spoločnosti.
Preto je úlohou pracovať tak,aby bol tento cieľ naplnený. Ing. Peter Macsay, konateľ.