• NABETÓN SA DOHODNEME...
  • NA NÁŠ BETÓN DOHLIADAJÚ PROFESIONÁLI

O spoločnosti EUROBET s.r.o.

Spoločnosť EUROBET s.r.o. je zameraná na výrobu betónových a železobetónových prefabrikátov, výrobu a transport betónových zmesí, predaj štrkopieskov a kameniva. Firma poskytuje služby v autodoprave vybranými automobilmi a strojmi.

Hlavný sortiment výrobkov je nasledovný :

Betónové a železobetónové rúry

skruže a prechodové skruže

uličné vpuste

šachtové dná

vodomerné šachty

žumpy – 5, 10, 15m3

betónové debniace tvarovky

cestné panely

T panely

atypické výrobky podľa požiadaviek zákaznikov

Spoločnosť vyrába certifikované betónové zmesi na plnoautomatickej betonárke typu TMC 30. Rozvoz betónových zmesí je zabezpečený autodomiešavačmi Tatra T815 – 6m3, DAF - 6m3, MAN - 9m3.

Ponúkame predaj a rozvoz štrkopieskov a kameniva rôznych frakcií. Taktiež ponúkame služby autožeriavom Tatra AD20, zemné práce strojmi Komatsu a JCB, nákladnú dopravu vyklápačmi.

Ing. Peter Macsay, konateľ.

Betonárka

betonarkaThumb

Autodoprava

domiesavacThumb

Prefabrikáty

prefabrikatyThumb

Štrkopiesky

strkopieskyThumb