Kamenivo a štrkopiesky

frakcia dodávateľ
ŠTRKOPIESKY    
0 - 4 Alas Komjatice
4 - 8 Alas Komjatice
8 - 16 Alas Komjatice
0 - 22 Alas Komjatice
16 - 22 Alas Komjatice
KAMENIVO
0 - 4 K a Š Pohranice
0 - 8 K a Š Pohranice
4 - 8 K a Š Pohranice
8 - 16 K a Š Pohranice
16 - 32 K a Š Pohranice
32 - 63 K a Š Pohranice
63 - 125 K a Š Pohranice
0 - 32 A K a Š Pohranice
0 - 32 B K a Š Pohranice
0 - 64 K a Š Pohranice
  PIESOK
piesok Abramis Marcelová